Místní knihovna Tasovice - Tasovice 67, Hodonice
Naposledy aktualizováno: 06.12.2018 14:31:50

 

 

Přehled v datech       

  • do roku 1966 - místní knihovna - dobrovolný knihovník
  • od roku 1967 - středisková knihovna - profesionální knihovník
  • od roku 1997 - místní knihovna zřizovatel OÚ
  • od roku 2001 - zpracování knih v programu Clavius
  • od   1. 1.  2007 - internet zdarma
  • od 17. 5. 2016 - on-line katalog

 

 

Stručná historie knihovny

 

 

Knihovna obce Tasovice je  veřejnou knihovnou, jejímž účelem je poskytování knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, které slouží k uspokojování jejich informačních, kulturních  a vzdělávacích potřeb.

            Mezi lety 1945 až 1966 byla tasovická knihovna místní lidovou knihovnou s dobrovolným knihovníkem.  Od roku 1967  knihovna zahájila svoji činnost jako středisková s profesionálním pracovníkem a tím získala  vhodné umístění v budově obce,  kde sídlí dosud. Rokem 1996 končí se střediskovou funkcí a od 1.1. 1997 je knihovna zřizována jako organizační složka Obecního úřadu Tasovice. V roce 1999 byla uskutečněna rekonstrukce celého domu včetně knihovny.

            Pro veřejnost je knihovna otevřena dva dny v týdnu, celkem 16 hodin. Knihovní fond tvoří přibližně 9 500 svazků knih, 29 elektronických dokumentů a 17 titulů periodik. Kromě půjčování nabízí knihovna veřejný internet (přístup na internet i mimo výpůjční hodiny), zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu, bibliograficko-informační služby, kopírování z vlastních dokumentů a prezenčně půjčuje sbírky zákonů. Do regionálního fondu shromažďuje také novinové články o obci.

            Od roku 2001 používá knihovna  knihovnický program Clavius, na jehož nákup získala dotaci z programu VISK 3 ve výši 100.000,- Kč.

            Knihovna pořádá pravidelně besedy, knihovnické lekce  a soutěže pro děti z mateřské školy a žáky  základní školy. Prostřednictvím výstavek upozorňuje na významná kulturní výročí.

            Knihovna spolupracuje s regionálním oddělením Městské knihovny Znojmo, využívá především poradenských a konzultačních služeb, odborných seminářů a školení a pravidelně

si půjčuje soubory z výměnného fondu

                              

 

      

                                

                                 

 
Proces zabral 0.3147 sekund času a 0.58MB paměti.